Coronaproof digitaal kennis opdoen bij Isah

  afbleeding-avatar
  Peter Fikkers | 11-05-2020 | 2 min

  Bij Isah waren we gelukkig al in de 'pré-coronaperiode' bezig met het aanbieden van kennisoverdracht op digitale wijze. Zo bieden we via e-learning een basismodule aan waarin je leert hoe je Isah kunt bedienen. En vanaf nu bieden we ook de mogelijkheid om gebruik te maken van online cursussen, waarbij we functionele kennis gaan overdragen. U schrijft zich via onze site in zoals u dat wellicht ook gewend was voor de cursussen bij Isah op locatie. Daarnaast blijven we u natuurlijk van tips voorzien via deze nieuwsbrief.

  Inkoopoverzicht

  Voor de medewerkers binnen uw bedrijf is het vaak van belang om te zien welke artikelen, gereedschappen en externe bewerkingen nog ontvangen moeten worden, wanneer die gepland staan, en voor welke order. Voor dit soort overzichten kunt u gebruik maken van de functionaliteit inkoopoverzicht. Ga hiervoor naar de module Inkoop,  Overzichten, Inkoopoverzicht en selecteer de gewenste preset.

  Het inkoopoverzicht toont alle lopende inkooporders, de bijbehorende regels en eventuele ontvangstschemaregels. Inkooporders zijn 'lopend' als:

  • de ontvangst van de inkoopregel niet gereed gemeld is;
  • het statustype van de inkoopregel 'order' is;
  • het aantal artikelen, gereedschappen of onderdelen dat nog te ontvangen is, groter is dan 0.


  Met presets geeft u aan of u de lopende inkooporders, de inkoopregels of de ontvangstschemaregels wilt bekijken. Een andere mogelijkheid is om de inkoopregels op te vragen met goederen die binnen een op te geven aantal dagen geleverd moeten worden. Geeft u bijvoorbeeld '10' op, dan worden alle inkoopregels getoond waarvoor binnen 10 dagen geleverd moet worden en waarvoor de goederen al binnen hadden moeten zijn. Vult u '0' in, dan ziet u alle inkoopregels waarvoor de levering te laat is. Het is ook mogelijk een negatieve waarde op te geven, bijvoorbeeld '-5', om regels met goederen in beeld te brengen die minimaal vijf dagen geleden al geleverd hadden moeten worden. Wilt u snel het op te geven aantal dagen wijzigen in de preset kunt u gebruik maken van de toetsencombinatie Ctrl+F5.

  inkoopoverzicht 1

  Met de preset 'inkoopregels financieel' kunt u alle inkoopregels met status 'offerte' of 'order' bekijken. Hiermee ziet u niet alleen of alle artikelen zijn ontvangen, maar ook of de financiële afwikkeling van inkooporders is afgerond. Met name de velden Aangegane verplichtingen, Nog te ontvangen goederen en Nog te ontvangen facturen zijn van belang. Let hierbij wel op dat als u de inkoopregels van ‘oude’ inkooporders nog nooit op de status historie hebt gezet, dat het dang een stuk langer kan duren voordat het overzicht getoond wordt. Het is dus belangrijk om de status van afgesloten inkoopregels te verzetten.

  Tip 1: Om het scherm overzichtelijker te maken, kunt u irrelevante velden verbergen. Gebruik hiervoor het menu Beeld, Veldkiezer. Zorg ervoor dat alleen de velden die u wilt zien, geactiveerd zijn.

  Tip 2: Maak gebruik van draaitabellen in Isah om bijvoorbeeld te zien hoeveel stuks geleverd worden per artikel, per week en wat bijvoorbeeld de waarde is. Zo zijn er vele mogelijke overzichten te creëren.

  afbleeding-avatar
  Peter Fikkers
  Peter is cursusleider bij Isah. Hij vindt het leuk om zijn kennis over te dragen zodat gebruikers meer uit hun Isah kunnen halen. Naast het geven van cursussen schrijft Peter ook regelmatig artikelen met tips & tricks over het gebruik van Isah.

  TAGS

  Ontvang de laatste ISAH updates