Betalingsinformatie crediteuren

  afbleeding-avatar
  Edgar Dresmé | 14-09-2020 | 2 min

  Gezien de grote belangstelling voor Isah Finance lichten we deze maand een tip van de financiële trainer uit. Deze keer wil ik het hebben over crediteuren. 

  Op de crediteurenadministratie is het gebruikelijk dat betalingsoverzichten/aanmaningen worden ontvangen of dat een crediteur belt over de status van een bepaalde factuur. Deze kan drie verschillende statussen hebben:

  • Openstaand
  • In betaalvoorstel
  • Betaald

  Op het moment dat een crediteur belt, is het handig als alle gevraagde informatie op één scherm kan worden weergegeven. Dit is in Isah Finance mogelijk door het creëren van een weergave in het scherm Openstaande posten. Zo kunnen eventuele vragen snel beantwoord worden.

  Creëren weergave

  Om de verschillende posten op één overzicht te kunnen zien, zijn een aantal vensters beschikbaar in het scherm Openstaande posten. Tevens kunnen in dat scherm reeds betaalde posten worden getoond. Hierdoor ontstaat een compleet overzicht.

  Maak hiervoor een nieuwe weergave aan in het scherm Openstaande posten:

  • Open in Isah Finance het scherm Openstaande Posten (Financieel/Openstaande posten)
  • Selecteer binnen Verwerkingen de volgende twee opties:
   crediteuren01
  • Ga naar Weergave/Kolommen en voeg de volgende kolommen toe aan de weergave:
   - Crediteurnaam
   - Openstaande post gesloten
   - Gemarkeerd voor betaling
  • Selecteer Groeperen en totalen/Kolommen Groeperen. Sleep het veld Crediteurnaam naar het groepeer vak:
   Crediteuren02Crediteuren03
  • Ga vervolgens naar Vensters en voeg de twee beschikbare weergaven toe aan de weergave
   - Openstaande posten kaart
   - Log betalingen
  • Sla vervolgens de weergave op via Weergave/Weergave opslaan, bijvoorbeeld als “Overzicht Crediteur’.

  Toepassing

  Indien nu een crediteur belt of een aanmaning stuurt, kan in de gecreëerde weergave snel worden gezien waar de factuur zich bevindt.

  • Indien de factuur is betaald, dan is deze gemarkeerd als “Openstaande post gesloten”. De betalingsinformatie van die betreffende post (dag, batch) is dan te zien in subvenster Log betalingen, mits uiteraard betaald via een batch gecreëerd in Isah Finance. Anders is alleen te zien dat hij is gesloten.
  • Indien de factuur wel is geselecteerd (de batch is voorbereid in het scherm Betalingen, maar de batch is nog niet verwerkt) dan is hij “Gemarkeerd voor betaling”.
  • Indien de factuur nog openstaat, kan hij gemarkeerd zijn voor “Geblokkeerd”. Via subvenster Openstaande posten kaart kan vervolgens de detailinformatie worden bekeken.

  Zie voorbeeld:

  Crediteuren04

  Overige tips

  Indien meerdere gebruikers de betreffende weergave moeten kunnen gebruiken, dan kan deze makkelijk worden gedeeld.

  • Ga naar Weergave/Vensters en selecteer de gemaakte weergave:
   Crediteuren05
  • Klik op Crediteuren06 en selecteer Weergave delen.
  • Kies de gebruikers en daarna OK

  De SEPA-betaalinformatie is ook beschikbaar als venster in het scherm Crediteuren.

  Aan het subscherm SEPA-betaalinformatie kan ook het hash-totaal worden toegevoegd ter vergelijking met het hash-totaal dat door de bank wordt gegenereerd bij inlezen van het bestand. Deze getallen moeten gelijk zijn. Dit toont aan dat de rekeningnummers in het aangemaakte bestand gelijk zijn aan het ingelezen bestand.

  Wilt u als gebruiker meer leren over de mogelijkheden in Isah Finance? Volg dan onze gratis cursus 'Werken met Isah Finance'. Deze wordt de komende maanden (vanwege de coronasituatie) als online cursus gegeven. Check onze website voor de data en de mogelijkheid om aan te melden.

  afbleeding-avatar
  Edgar Dresmé
  Vanuit zijn achtergrond als controller is Edgar in zijn rol als Isah consultant voortdurend op zoek naar procesoptimalisatie en het bepalen van informatiebehoefte bij klanten. Samen met de klant beoordeelt hij hoe de behoefte zich verhoudt tot strategische doelstellingen en borging hiervan in het proces, zodat de doelstellingen zo efficiënt mogelijk ondersteund worden.

  TAGS

  Ontvang de laatste ISAH updates