Beschikbare informatie in het journaal

  afbleeding-avatar
  Edgar Dresmé | 23-05-2023 | 3 min

  Isah en Isah Finance vormen samen met de overige apps een geïntegreerde oplossing. Voor alle data wordt gebruik gemaakt van dezelfde databron. Een aantal voordelen hiervan is uiteraard al bekend, zoals bijvoorbeeld het niet meer hoeven exporteren van boekingen of stamgegevens. Er zijn echter nog meer voordelen en daar wil ik in deze tip van de trainer bij stil staan.

  Omdat gebruik wordt gemaakt van dezelfde data bevat het journaal o.a. informatie over boekingen die in Isah zijn gemaakt, zoals b.v. orders. Hieronder licht ik een voorbeeld toe.

  Journaal weergave maken met Isah-informatie

  De informatie welke vanuit Isah afkomstig is, kan via een journaalweergave worden getoond. Voor de volledigheid wordt het maken en opslaan van een weergave kort toegelicht.

  1. Ga in Isah Finance naar de map Financieel (1) en selecteer het scherm journaal (2). Ga naar menu Weergave (3) en selecteer Kolommen (4). Er verschijnt hierna een pop-up. 

   Beschikbare informatie in het journaal 1

  2. In de pop-up staan de beschikbare kolommen. Tik in het zoekvenster Verkoop en selecteer Verkooporder:

   Beschikbare informatie in het journaal 2

  3.  Sleep deze vervolgens naar je weergave in het scherm. Herhaal dit met de volgende kolommen:
   • Productiedossier
   • Aangemaakt datum/tijd
   • Aangemaakt door

  4. Sla vervolgens je weergave op onder een zelf gekozen naam via Weergave / Weergave opslaan: 

   Beschikbare informatie in het journaal 3

   TIP: markeer je meest gebruikte weergave als standaard. Dan wordt deze automatisch geopend als je het scherm journaal opent. 

   Beschikbare informatie in het journaal 4 
   Beschikbare informatie in het journaal 5

  Door het maken van een weergave met orderinformatie is het dus b.v. mogelijk te zien op welke verkooporders (1) boekingen gemaakt zijn op een bepaalde rekening (2) en door wie (3, dit is de gebruiker in Isah die het proces heeft uitgevoerd zoals b.v. een uitgifte). Handig als je bepaalde boekingen wilt terugvinden. 

  Beschikbare informatie in het journaal 6

  Door slim gebruik te maken van b.v. een kolomtotaal en een filterdialoog kunnen de weergaven helemaal op maat worden gemaakt en tonen ze precies de benodigde informatie. Sla de weergaven apart op en zo is de benodigde informatie steeds met 1 muisklik beschikbaar bij wisselen van de weergave.

  Overige beschikbare informatie

  In het journaal van Isah Finance zijn nog veel meer kolommen beschikbaar. Bovenstaande is 1 voorbeeld.

  Per onderwerp worden hier nog een aantal kolommen benoemd. Dit is geen uitputtend overzicht, kijk gerust zelf eens welke kolommen gebruikt kunnen worden in weergaves die uw proces ondersteunen of als nu informatie niet getoond wordt.

  Orderinformatie

  Doel: ten behoeve van inzicht in Isah journaalposten, zoals b.v. de omzet per verkooporder.

  • Inkooporder
  • Productieorder
  • Boeknummer (vanuit Isah)

  ICP en BTW

  Doel: ten behoeve van aansluiten ICP en BTW-aangifte.

  • BTW aangifte code
  • BTW aangifte rubriek
  • BTW Bedrag
  • BTW Basisbedrag
  • ICP aangifte code

  Overig financieel

  Doel: ten behoeve van snel terugvinden en aansluiten van boekingen vanuit Finance processen als kostenverdeling, transitoria, betalingen en vaste activa.

  • Transitorische post
  • Kostenverdeling
  • Betalingsinfo-ID
  • Valutabedrag
  • Vaste activum code

  Conclusie 

  Tot slot wil ik u nog wijzen op een tweetal kennisitems van Product Support die de bovengenoemde functionaliteit tot onderwerp hebben:

  Kennisitem 7717 – Boekingen terugvinden in het journaal

  Kennisitem 3959 – BTW-aangifte controleren 


  afbleeding-avatar
  Edgar Dresmé
  Vanuit zijn achtergrond als controller is Edgar in zijn rol als Isah consultant voortdurend op zoek naar procesoptimalisatie en het bepalen van informatiebehoefte bij klanten. Samen met de klant beoordeelt hij hoe de behoefte zich verhoudt tot strategische doelstellingen en borging hiervan in het proces, zodat de doelstellingen zo efficiënt mogelijk ondersteund worden.
  Ontvang de laatste ISAH updates