Isah Time Registration 

Isah Time Registration is een applicatie die voorziet in functionaliteit rondom urenregistratie. Medewerkers kunnen per week hun directe, indirecte en afwezige uren verantwoorden en reeds eerder ingevoerde weekstaten terugzien. De ingevoerde uren geven inzicht in de bestede tijd over afdelingen, projecten en activiteiten heen. Naast urenregistratie kan een medewerker verlofaanvragen bij zijn leidinggevende indienen. 

Voordelen:

  • Snelle registratie van uren & verlof
  • Moeiteloos invoeren & inzien
  • Eenvoudig grip op tijd & uren

Meer weten? Download de leaflet over Isah Time Registration.

 

Isah Time Registration Informatie.png