Download het whitepaper 'Smart Industry - flexibeler, robuuster en slimmer werken in de post-coronatijd'

Hoe ziet de Nederlandse maakindustrie eruit als de crisis voorbij is? In het nieuwe normaal zijn robuustere ketens nodig met meer digitale koppelingen en flexibele productie. In dit whitepaper ontvangt u concrete handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod: 

  • Wat kunnen ondernemers nu al doen?
  • Wat is er voor nodig om een sterke waardeketen te organiseren?
  • Welke kansen liggen er op het vlak van servitization?
  • Welke nieuwe kennis is er nodig om mee te bewegen naar de nieuwe tijd?

Ontdek hoe u Smart Industry kunt inzetten om wendbaar te zijn — download het whitepaper. 

 

NB: dit whitepaper is het resultaat van een samenwerking tussen de Stuurgroep Smart Industry en de leden van het Programmabureau Smart Industry. Peter van Harten is namens Isah lid van dit programmabureau en heeft een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit whitepaper.

 

Whitepaper Smart Industry Bureau