Isah RoadmApp helpt ambities waarmaken

  afbleeding-avatar
  Robert Plasman | 03-05-2017 | 3 min
  Een jaar geleden heeft Isah binnen het samenwerkingsportaal de Isah RoadmApp geïntroduceerd. Een tool die ons helpt om samen met u te focussen op de verbetering van processen binnen uw bedrijf. Met als resultaat meer rendement door lagere kosten, efficiënter werken en het benutten van omzetkansen. Graag zetten wij het ‘hoe, wat & waarom’ van de Isah RoadmApp voor u op een rij!
   

  Wat houdt de RoadmApp in?

  De RoadmApp is een handige tool waarin de wederzijdse tevredenheid over het gebruik van Isah Business Software wordt vastgelegd plus de daaraan gekoppelde wensen & ambities voor de toekomst. In de RoadmApp wordt getoond welke Isah modules door u zijn afgenomen en of deze al dan niet volledig worden gebruikt binnen uw bedrijf. Daarnaast kunt u aangeven hoe tevreden u bent over onze oplossingen en de inzet daarvan binnen uw organisatie. Dat vragen we per specifiek bedrijfsproces, zodat we precies weten waar nog aandacht nodig is. Ook leggen we vast hoe tevreden Isah is over het gebruik van de modules binnen uw bedrijf en of er vanuit onze optiek nog verbeterpotentieel is.
   

  Waarom is de RoadmApp in het leven geroepen?

  De maakindustrie is een snel veranderende en wereldwijd competitieve markt. Een markt waarin steeds hogere eisen worden gesteld op het gebied van snelheid, efficiency en flexibiliteit. Om aan die klantwensen te kunnen voldoen is het belangrijk om als maakbedrijf een duidelijke visie & strategie te hebben en na te denken over hoe automatisering een rol kan spelen om uw businessdoelstellingen te realiseren. Isah ziet het als haar verantwoordelijkheid om hierover met u mee te denken. Ons doel is om de software aangehaakt te laten blijven aan die snel veranderende markt. En we streven er naar om de processen van maakbedrijven continu te verbeteren met behulp van onze software. Stilstand is immers achteruitgang. Door met elkaar te sparren over uw wensen & ambities voor de toekomst, zorgen we ervoor dat ad-hoc werkzaamheden meer releasematig worden ingepland. Zo bereiken we samen dat u voortdurend voorop kunt blijven lopen!
   

  Wat levert de RoadmApp mij als maakbedrijf op?

  Het invullen van de RoadmApp kan u als bedrijf veel inzicht geven. Uit ervaring blijkt dat organisaties door gesprekken over de RoadmApp aan het denken worden gezet over de manier waarop hun processen zijn ingericht. Op basis van die gesprekken kunt u goede beslissingen nemen over de te lopen koers. Het helpt om prioritering aan te brengen en te focussen op die elementen die belangrijk zijn om aan te pakken. Daarnaast zorgt de RoadmApp er voor dat u gemakkelijker een begroting kunt maken voor uw automatiseringsplannen. U bepaalt immers vooraf waar u mee aan de slag gaat. Dat geeft rust en u kunt intern de verwachtingen goed managen. Een bijkomend voordeel van deze projectmatig aanpak is de verhoogde voorspelbaarheid wat betreft de inzet van mensen, zowel binnen uw eigen organisatie als qua ondersteuning vanuit Isah.

   

  Is het invullen van de RoadmApp een eenmalige exercitie?

  Het streven is om dit jaar met alle klanten in gesprek te gaan over de RoadmApp. Aangezien de wereld om ons heen continu in beweging is, is het belangrijk om regelmatig te checken of de RoadmApp nog aansluit bij de huidige situatie. Periodiek gaan we daarom met u in gesprek om de progressie van plannen te monitoren en waar nodig plannen  bij te stellen of prioriteiten te herijken. Zo borgen we dat we met elkaar aan de juiste dingen werken.

   

  Wat doet Isah met de input uit de RoadmApps?

  Naast de sparringsgesprekken die we met u voeren, haalt Isah ook veel learnings uit de ingevulde RoadmApps. Deze stellen ons namelijk in staat om over klanten heen te kijken waar aandacht nodig is om de tevredenheid over onze software te verbeteren. De overall tevredenheid over diverse modules is waardevolle input voor onze ontwikkelagenda en het helpt ons om relevant te blijven voor onze klanten. Onze ambitie is immers niet alleen om passende softwareoplossingen te bieden; we willen u vooral helpen om úw ambities waar te maken!
   

  Wilt u meer weten over de toepassing van de RoadmApp of wilt u hierover in gesprek? Maak dan een afspraak met uw Business Consultant of uw Isah Partner.
   
  Isah ERP Brochure
  afbleeding-avatar
  Robert Plasman
  Vanuit zijn rol als Business Consultant is Robert verantwoordelijk om maakbedrijven continu te ondersteunen bij het realiseren van hun businessdoelstellingen. Op die manier helpt hij bedrijven om continu te blijven verbeteren om aan de klanteisen op het gebied van snelheid, efficiency en flexibiliteit te kunnen voldoen.
  Ontvang de laatste ISAH updates